A Microsoft Excel forum. ExcelBanter

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Go Back   Home » ExcelBanter forum » Excel Newsgroups » Excel Programming
Site Map Home Register Authors List Search Today's Posts Mark Forums Read Web Partners

select case help



 
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old December 14th 16, 06:24 PM posted to microsoft.public.excel.programming
Matthew Dyer
external usenet poster
 
Posts: 165
Default select case help

in this case my case is a string (see what I did there???)

I want to test if case contains substrings but am coming up blank.

logic im trying to follow

case contains "**No PDF**"
'do stuff
case contains "**No Final Package**"
'do different stuff
else
'do other different stuff


I've done this with nested if/elseif/else statements, but I'm looking for something a little more 'elegant'? make sense? call me a coding snob... Haha. just trying to learn new stuff.
Ads
  #2  
Old December 14th 16, 06:53 PM posted to microsoft.public.excel.programming
isabelle
external usenet poster
 
Posts: 90
Default select case help

Hi,

to use the Like operator in a Select Case, you must add a True expression.

Sub Case_Like()
word = "is No PDF"
Select Case True
Case word Like "**No PDF**"
MsgBox "goog"
Case Else
MsgBox "no good"
End Select
End Sub

isabelle

Le 2016-12-14 * 12:24, Matthew Dyer a écrit :
> in this case my case is a string (see what I did there???)
>
> I want to test if case contains substrings but am coming up blank.
>
> logic im trying to follow
>
> case contains "**No PDF**" 'do stuff case contains "**No Final Package**" 'do
> different stuff else 'do other different stuff
>
>
> I've done this with nested if/elseif/else statements, but I'm looking for
> something a little more 'elegant'? make sense? call me a coding snob... Haha.
> just trying to learn new stuff.
>

  #3  
Old December 14th 16, 07:26 PM posted to microsoft.public.excel.programming
Claus Busch
external usenet poster
 
Posts: 3,401
Default select case help

Hi Matthew,

Am Wed, 14 Dec 2016 09:24:22 -0800 (PST) schrieb Matthew Dyer:

> case contains "**No PDF**"
> 'do stuff
> case contains "**No Final Package**"
> 'do different stuff
> else
> 'do other different stuff


another suggestion:

varCheck = Array("No PDF", "No Final Package")

For Each rngC In Range("A1:A10")
For i = LBound(varCheck) To UBound(varCheck)
If InStr(rngC, varCheck(i)) Then Exit For
Next
Select Case i
Case 0
MsgBox " no PDF"
Case 1
MsgBox "no package"
Case Else
MsgBox "Other"
End Select
Next


Regards
Claus B.
--
Windows10
Office 2016
  #4  
Old December 15th 16, 02:00 AM
bdshl009 bdshl009 is offline
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Dec 2016
Posts: 15
Default


Website batdongsanquangninh.vn l* website h*ng đầu về quảng cáo, mua bán bất động sản tại Quảng Ninh, ch*nh thức đươc th*nh l*p v*o năm 2012. Lĩnh vực hoạt động ch*nh của công ty l* quảng cáo, tư vấn, môi giới, mua bán, cho thuê bất động sản.

Trải qua nhiều năm hoạt động chúng tôi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để dần từng bước thay đổi được phương thức quảng cáo v* mua bán truyền thống của người dân th*nh phố giúp cho Người bán v* Người mua rễ d*ng thực hiện các giao dịch mua bán nh*, đất một cách minh bạch, nhanh chóng. Rút kinh nghiệm qua việc hoạt động nhiều năm và từ những ý kiến đóng góp của quý khách, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nưa nhằm phát triển Website có thêm những t*nh năng ưu việt, quảng bá rộng khắp hơn nữa giúp cho các giao dịch được tiến h*nh một cách nhanh chóng.

Ra đời xuất phát từ trải nghiệm thực tế của ch*nh người sáng l*p ra Công ty với mong muốn giúp cho cộng đồng có được thông tin minh bạch mang lại giá trị lợi *ch tốt nhất cho khách h*ng. Đây ch*nh l* cơ sở nền tảng để công ty xây dựng phương châm kinh doanh với mong muốn mang đến sự chuyên nghiệp, uy t*n, niềm tin cho khách h*ng.

Các dịch vụ ch*nh:

- Đăng tin quảng cáo mua bán nh* đất
- Đăng banner quảng cáo
- Đăng b*i PR quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản
- Tư vấn, mua bán bất động sản
- Môi giới bất động sản
- mua nha quảng ninh
- mua đất hạ long
- bán nh* quang ninh
- mua đất hạ long
- ban đất ha long
Mọi thông tin đóng góp, quý khách vui lòng liên hệ



Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0984.690.188
Email :
 




Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Case not recognized in Select Case kevlarmcc Excel Programming 4 March 29th 10 07:40 PM
Select Case jlclyde Excel Discussion (Misc queries) 5 January 6th 09 10:05 PM
Case without Select Case error problem Ayo Excel Discussion (Misc queries) 2 May 16th 08 03:48 PM
End Select without Select Case, Block If without End If errors Atreides Excel Programming 12 November 17th 06 06:10 PM


All times are GMT +1. The time now is 11:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2017 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.